UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku. UNESCO

jest organizacją międzynarodową  koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej

oświatowej oraz naukowej.

Polska rozpoczęła współpracę z UNESCO w 1956 roku , zaś nasza szkoła dołączyła do Szkół Stowarzyszonych UNESCO w

roku  1967, dzięki inicjatywie ówczesnej pani 
dyrektor Ireny Sałacińskiej. Od tamtego momentu zapisano wiele wspaniałych

kart w dziejach naszej szkoły, uwiecznionych na kartach Kronik UNESCO w I LO.

Najciekawsze z wydarzeń :

- wymiana uczniowska z Finlandią, Węgrami

- współpraca ze szwajcarską szkołą „ Sekundarschule Burgdorf”

- odwiedziny młodzieży wietnamskiej w latach osiemdziesiątych

- ścisłe współdziałanie z ambasadami, m.in. : Norwegii, Belgii, Portugalii, Australii, Meksyku, Republiki Federalnej Niemiec.


Najznakomitszym promotorem działań UNESCO w naszej szkole był pan profesor Jan Rospęknieoceniony anglista i

przyjaciel młodzieży, długoletni opiekun szkolnych  działań UNESCO. Kontynuatorką pracy Pana Rospęka była pani profesor

Iwona Miszczyk oraz pani profesor Anna Hartleb.

 Aktualnie działania UNESCO koordynuje pani Gabriela Koniecka-Kiełbasa, nauczycielka języka niemieckiego, która

współpracuje ze szkolnymi łącznikami UNESCO.

 Aktualna działalność UNESCO w naszej szkole:

- uwzględniamy zadania wytyczane każdego roku szkolnego przez Polski Komitet ds. UNESCO, potrzeby szkoły, jak również 

środowiska lokalnego.|

- uczymy młodzież tolerancji, walki z ksenofobią, podejmujemy tematy świata współczesnego

·aktywnie  współpracujemy z innymi szkołami stowarzyszonymi UNESCO (obecnie z UNESCO współpracuje 10000 instytucji

oświatowych w 181 krajach, począwszy od  przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli).


Zapraszamy do galerii szkolnej, w której znajdują się liczne zdjęcia z imprez UNESCO.