dyrektor szkoły – p. Barbara Żwańska
zastępca dyrektora – p. Anna Bujaczmatematyka:
p. Beata Gorzelak
p. Małgorzata Sadowska – Szmidt 
p. Barbara Żwańska
p. Anna Bujacz

 

 

język polski
p. Aleksandra Kaczmarek
p. Beata Strzałkowska – Koźlenko
p. Maciej Krawczyk
p. Izabela Poczta

 

 

język angielski:
p. Tomasz Kozioł
p. Magdalena Przygocka – Wypych
p. Sonia Pawłowska - Kacała

 

 

język niemiecki:
p. Andrzej Bartłomiejczyk 
p. Gabriela Koniecka – Kiełbasa

 

język francuski:
p. Agnieszka Urlikhistoria
p. Magdalena Klewin 
p. Ireneusz Polit 
p. Izabela Poczta

 

 

 

historia i społeczeństwo:
p. Magdalena Klewin
p. Izabela Poczta
p. Ireneusz Politgeografia:
p. Jarosław Smolarek

 

 

przyroda
p. Jarosław Smolarek
p. Janusz Gorzelakfizyka:
p. Janusz Gorzelak

 

biologia:
p. Sylwia Sujecka

 

chemia:
p. Włodzimierz WłodarczykWOK:
p. Aleksandra KaczmarekWOS:
p. Jarosław Smolarekpodstawy przedsiębiorczości:
p. Janusz Gorzelak

 edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Agnieszka Urlik

 WF:
p. Piotr Kuropatwa 
p. Janusz Milczarek 
p. Katarzyna Młynarczyk

 

 

informatyka :
p. Jarosław Smolarek


 

 

religia:

ks.Łukasz Nowak
ks.Przemysław Kansy

 bibliotekarz : 
p. Elżbieta Bohaczewskapedagog:
p. Agnieszka Molenda