Oferta I LO na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

                      

 

 

 

Oferujemy młodzieży:

 

  • kreatywny Samorząd Szkolny

  • Koło Teatralne

  • zajęcia sportowe

  • szkolne koło PTTK „Amonit”

  • warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia "STOS"

  • wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin

  • indywidualną pracę z uczniem zdolnym

  • indywidualną pomoc uczniom mającym trudności

 

Bogate tradycje szkoły, oparte na 121 - letniej historii, zobowiązują do troski o  wysoki

poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział

w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno  na szczeblu okręgowym, jak

i centralnym.


Średnie wyniki z matury przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie - w

maju 2016 r uczniowie I LO mieli najlepsze wyniki maturalne wśród uczniów pabianickich

szkół ponadgimnazjalnych. W kolejnym roku szkolnym 2017 nasi uczniowie ponownie

najlepiej zdali egzamin maturalny. Pozwoliło nam to zająć 311 miejsce w  Polsce  w

rankingu edukacyjnym "Perpektyw".  Zgodnie z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną

Perspektywy zasadami, I LO miało prawo używać w 2018 roku honorowego tytułu

"Brązowej Szkoły". 

 W 2018r. ponownie najlepiej zdana matura naszych uczniów  wśród uczniów wszystkich

szkół ponadgimnazjalnych i powiatowych pozwoliła nam zająć 273 w Polsce i dała tytuł

"Srebrnej Szkoły ".

 


Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciam

i sportowymi. Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest

Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.

I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła  w Pabianicach.

Młodzież co roku uczestniczy w obozach językowych UNESCO.

 

 

 

 

Ważne terminy!

 

       Składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
         od 13 maja do 25 czerwca 2019 r., do godz. 1200

 • Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów do liceów:
   od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r., do godz. 1200

 

 • Ustala się następujące terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:
  16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

 

 • Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu :
  od 16 lipca 2019 r., godz. 1200 do 24 lipca 2019 r., godz. 1200

 

        Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
       przyjętych i nieprzyjętych:

         
25 lipca 2019 r od godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

 

 

 

   


 

Szczegółowe warunki rekrutacji określa 

 

Zarządzenie nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

 


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych - trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkól policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.