Lp

Data

Tematyka

Uwagi

1.

17.09.2018

poniedziałek, godz. 1700

Zebranie informacyjne:

 

- kalendarz pracy szkoły;
- wybór przedstawicieli do Rady Rodziców;
- informacja o wymaganiach edukacyjnych;
- deklaracja Rodziców w sprawie zajęć wychowania do życia  w rodzinie, dane osobowe ( RODO), nauka religii, ubezpieczenie NW
- klasy III LO – informacja o procedurach
egzaminu    maturalnego

 

2.

17.09.2018

poniedziałek, godz. 18.20

Zebranie Rady Rodziców

 

3.

25.10.2018

czwartek, godz.1700 - 1800

Konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami

 

4.

13.12.2018

czwartek, godz.1700

Zebranie -wyniki nauczania z uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi

 

5.

23.01.2019
środa, godz. 1700

Zebranie - informacje o wynikach nauczania i  wychowania za I okres roku szkolnego  2018 / 2019

 

6.

18.03.2019
poniedziałek, godz. 17
00

Zebranie - informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas III-ich.

Informacja o wynikach nauczania pozostałych klas.

 

7.

16.05.2019

środa, godz. 1700

Zebranie - propozycje ocen rocznych wraz z  zagrożeniami oceną niedostateczną

 

 

 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców ustalony na zebraniu w dniu  17.09.2018r.

 

Dodatkowe zebrania z Rodzicami ustalone w razie potrzeb.