1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.

2. Podział roku szkolnego

- I semestr   3 września 2018r. do 13 stycznia 2019r.

- II semestr
  14 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.

 

3. Przerwy w zajęciach edukacyjnych:

- zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.

- ferie zimowe  11 - 24 lutego 2019r.

- wiosenna przerwa świąteczna  18 - 23 kwietnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

- 15 października 2018r. (poniedziałek)

- 31 października 2018r. (środa)

- 2  listopada 2018r.  (piątek)

- 29 - 30 kwietnia 2019r. (poniedziałek - wtorek)

- 2 maja 2019r. (czwartek)

 

 

  • ferie letnie

    -
    22 czerwca do 31 sierpnia 2019r.

  • dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II - 6,7,8 maja 2019r. (matura pisemna)4. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część ustna  - języki obce      6 - 25 maja 2019r.

- część ustna   - język polski    9 - 22 maja 2019r.

- część pisemna                      6 – 22 maja 2019r.

- dodatkowy termin                 3 – 18 czerwca 2019r. (pisemny)

                                             3– 8 czerwca 2019r. (pisemny)

                                           

- egzaminy poprawkowe   pisemny  20 sierpnia 2019r.

                                             ustny 20 – 21 sierpnia 2019r.

 

5. Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach programowo najwyższych:

  • klasy III liceum 26 kwietnia 2019r.

 

6. Zakończenie zajęć edukacyjnych dla pozostałych klas:    21 czerwca 2018r.

 

Terminarze zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami oraz imprez i uroczystości

szkolnych stanowią załączniki do kalendarza roku szkolnego 2018 / 2019.